10. Persoonlijk engagement van onze Afgevaardigd Bestuurder

Jan Peeters, onze afgevaardigd bestuurder van Portima, vormt persoonlijk het sluitstuk van de 10 engagementen. Hij waakt erover dat zijn medewerkers er alles aan doen om de gestelde objectieven te bereiken. Hebt u niettemin een probleem met de concrete invulling van een engagement, dan kunt u hem daarover steeds persoonlijk aanspreken. U hoeft enkel een mailtje te sturen naar CEO.engagement@portima.com.