6. Steeds een bewijs dat uw AS/Web-berichten verstuurd zijn

Alle door u verzonden en ontvangen AS/Web-berichten worden gedurende drie jaar bewaard en kunnen steeds opgevraagd worden. Bovendien hebben ze dezelfde rechtsgeldigheid als een aangetekende zending. Omdat u deze berichten gedurende 3 jaar bij Portima kunt opvragen, bestaat er geen twijfel over de vraag of een bericht al dan niet verstuurd is.

 

Jaarlijkse doelstelling: 100% van de berichten blijven 3 jaar bewaard