9. Uw klacht wordt efficiënt behandeld

Wanneer u een (schriftelijke) klacht indient bij Portima, dan verstuurt Portima u dezelfde dag nog een ontvangstbevestiging per brief. Binnen 24 uur neemt Portima telefonisch contact met u op om een en ander te bespreken. Uiterlijk twee weken na de klacht ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de gemaakte afspraken. Onze ambitie is om al deze klachten binnen twee weken te behandelen en de afspraken te bevestigen.

 

 

Jaarlijkse doelstelling: 100% met schriftelijke bevestiging binnen 2 weken